Diễn viên Châu Tinh Trì

From Beijing With Love (Quốc Sản 007)

Châu Tinh Trì Thần Bài 1 - Đỗ Thánh 1

Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương

Tân Lộc Đỉnh Ký 2 (Vi Tiểu Bảo) - Châu Tinh Trì

Trường Học Uy Long 3

Tế Công

Trường Học Uy Long 2 - Châu Tinh Trì

Đỗ Thánh 2 - Châu Tinh Trì

Thần Ăn (Thần Thực) - Châu Tinh Trì

Giang Hồ Máu Lệ - Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì - Thần Bài 4 - Thánh Tình

Chuyên Gia Xảo Quyệt - Châu Tinh Trì

Trường Học Uy Long 1 - Châu Tinh Trì

Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn (1990)