Diễn viên Nan Yu

Chiến Lang 2 - Wolf Warriors II (2017)