Diễn viên Ngô Mẫn Đạt

Châu Tinh Trì Thần Bài 1 - Đỗ Thánh 1

Trường Học Uy Long 3

Trường Học Uy Long 2 - Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì - Thần Bài 4 - Thánh Tình

Chuyên Gia Xảo Quyệt - Châu Tinh Trì

Trường Học Uy Long 1 - Châu Tinh Trì