Danh mục Phim Lẻ Trung Quốc

Ingrid Goes West (2017)

Patti Cake$ (2017)

From Beijing With Love (Quốc Sản 007)

Châu Tinh Trì Thần Bài 1 - Đỗ Thánh 1

Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương

Tân Lộc Đỉnh Ký 2 (Vi Tiểu Bảo) - Châu Tinh Trì

Trường Học Uy Long 3

Tế Công

Trường Học Uy Long 2 - Châu Tinh Trì

Đỗ Thánh 2 - Châu Tinh Trì

Thần Ăn (Thần Thực) - Châu Tinh Trì

Mỹ Nhân Ngư - Châu Tinh Trì

Giang Hồ Máu Lệ - Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì - Thần Bài 4 - Thánh Tình

Chuyên Gia Xảo Quyệt - Châu Tinh Trì

Cận Vệ Nam Trung Hải

Trường Học Uy Long 1 - Châu Tinh Trì

Đội đặc công diêm la (2017)

Săn tình yêu 2017

Săn Tình Yêu 2 (Love hunting 2018)